Ghost Dancing (7")

Text och musik: Johan Lindell

Medverkande musiker
Clarence Öfverman
Per Alsing
Tommy Cassemar
Mats Ahlsberg
Micke Jahn
Ulf Adåker
Sharon Dyall

Inspelad i Mistlur studio av Dag Lundquist, mixad av Stefan Glaumann
Omslag: Lars Esselius, Guano grafik
Foto: Lars Torndahl


Slick, 1986 (TIO 20)

Ghost Dancing (7")
7"
1986
Slick