Ghost Dancing (maxi)

Text och musik: Johan Lindell

Medverkande musiker
Clarence Öfverman
Pelle Alsing
Tommy Cassemar
Mats Ahlsberg
Micke Jahn
Ulf Adåker
Sharon Dyall

Inspelad i Mistlur studio av Dag Lundquist, mixad av Stefan Glaumann
Omslag: Lars Esselius, Guano grafik
Foto: Lars Torndahl


Slick, 1986 (TOLV 20)

Ghost Dancing (maxi)
12"
1986
Slick