All music on this site, most of if re-mastered, is available on iTunes and Spotify. All musik på den här webbplatsen finns tillgänglig på iTunes och Spotify (till större del remastrad).

Johan Lindell är en svensk skådespelare, musiker och konstnär. Här kan du se Johans verk från olika konstuställningar och se info om de skivor som är skapade mellan 1981-2002.

Johan Lindell is a Swedish actor, musician and artist. Here you can see Johan's work from different exhibitions and read info about the records created between 1981-2002.

Kontakt / Contact
© Johan Lindell 2014