Jernhästen

Nu kommer jag in, här bland människor och hus
Nu saktar jag in, tar dej härifrån
Ett moln av ånga, sen så går jag igång
Ett moln av ånga, du rider hästen av järn
Tar mej jorden runt tar mej jorden runt
och dom tror på mej genom höglanden,
ja dom tror på mej här i låglanden
  
Dröm på ändlös räls, allt kan hända ikväll
se sex blödande hjul, går som en skenande blixt
Ett moln av ånga, sen så går jag igång
Ett moln av ånga, du rider hästen av järn
Tar mej jorden runt tar mej jorden runt
och dom tror på mej genom höglanden,
ja dom tror på mej här i låglanden