Det låter som regn

När torkan tagit hans land
och oxarna står still
fjäriln letar fukt under hjulen
då viskar han ett namn
och det låter som regn, det låter som regn

I detta blåa hus
har alla enskilt rum
där får man önska vad man vill
hos dej vill jag ta skydd
för det låter som regn, det låter som regn