En i sänder

Vem kommer genom fönstret, vi längtar efter dej
vem kommer uppför trappan, vi letar efter dej

Vem springer över gatan, ingen som vet
vad händer runt hörnet, var det nån som skrek

Dom sände en varning när
en i sänder så var dom här

Städerna faller, det är en tyst vår
här kommer lyckan, hon haltar när hon går

Nu hör jag signalen, vi går i raka led
under nya fanor, i raka led

Dom sände en varning när
en i sänder så var dom här