På den sista dan

När månen var ny, då slog vi till
tungt och hårt med två hundra man
vi stormade fram över gator och torg
jag minns hur vi red genom glädje och sorg

Men nu står jag inför domaren
jag sträcker ut min hand
vi står här inför domaren
och våra liv är inte värda nånting

Vi kom ifrån norr och tog det som fanns
vintern var svår och isen låg blank
det var vi eller dom, det fanns inget val
jag minns hur vi red genom kvinnor och barn

Det är söndag på den sista dan
dom ropar upp mitt namn
det är söndag på den sista dan
och Gud har glömt oss, han har vänt sig bort